QUẦN ÁO CHỮA CHÁY TT48 BỘ CÔNG AN CÓ TEM, GIẤY KIỂM ĐỊNH
QUẦN ÁO CHỮA CHÁY TT48 BỘ CÔNG AN CÓ TEM, GIẤY KIỂM ĐỊNH

Chỉ cung cấp sản phẩm có tem, giấy kiểm định được phép sử dụng!

Bộ quần áo chữa cháy thông tư 48: 900.000đ/bộ

Gồm:

- Quần áo có tem kiểm định

- Mũ có tem kiểm định

- Ủng có tem kiểm định

- Găng tay có tem kiểm định

- Khẩu trang có tem kiểm định

Đọc tiếp