Thiết bị bảo hộ y tế chuyên cung cấp Hộp Sơ Cứu Thương theo tiêu chuẩn của bộ Y tế quy định. Hộp Sơ Cứu có nhiều loại sử dụng cho 20 đền 50 người gọn nhẹ mang tính cơ động cao sử dụng trong trường học, công ty, nhà máy xí nghiệp…