•  
  CÁNG CỨU HỘ TRONG KHÔNG GIAN HẸP
  CÁNG CỨU HỘ TRONG KHÔNG GIAN HẸP
  Tên thường gọi: Cáng cứu thương, cáng cứu hộ…dùng để di chuyển nạn nhân trong khu vực xảy ra hỏa hoạn, công trường, nhà máy, xí  nghiệp, tai nạn lao động, hầm mỏ…

  Xin Lưu Ý: Mô Tả Sản Phẩm Bên Dưới  ↓

  Đọc tiếp
  CÁNG CỨU THƯƠNG
  CÁNG CỨU THƯƠNG

  Chúng tôi cung cấp tất cả các loại:  Cáng cứu thương, cáng cứu hộ, cáng sơ cấp cứu…

  Dùng để di chuyển nạn nhân trong khu vực xảy ra hỏa hoạn, công trường, nhà máy, xí  nghiệp, tai nạn lao động, hầm mỏ…

  Xin Lưu Ý: Mô Tả Sản Phẩm Bên Dưới  ↓

  Đọc tiếp
  CÁNG CỨU THƯƠNG BÁNH XE HKNX – 01
  CÁNG CỨU THƯƠNG BÁNH XE HKNX – 01

  Chúng tôi cung cấp tất cả các loại:  Cáng cứu thương, cáng cứu hộ, cáng sơ cấp cứu…

  Dùng để di chuyển nạn nhân trong khu vực xảy ra hỏa hoạn, công trường, nhà máy, xí  nghiệp, tai nạn lao động, hầm mỏ…

  Xin Lưu Ý: Mô Tả Sản Phẩm Bên Dưới  ↓

  Đọc tiếp
  CÁNG CỨU THƯƠNG BÁNH XE HKNX – 02
  CÁNG CỨU THƯƠNG BÁNH XE HKNX – 02

  Chúng tôi cung cấp tất cả các loại:  Cáng cứu thương, cáng cứu hộ, cáng sơ cấp cứu…

  Dùng để di chuyển nạn nhân trong khu vực xảy ra hỏa hoạn, công trường, nhà máy, xí  nghiệp, tai nạn lao động, hầm mỏ…

  Xin Lưu Ý: Mô Tả Sản Phẩm Bên Dưới  ↓

  Đọc tiếp
  CÁNG CỨU THƯƠNG BÁNH XE HKNX – 03
  CÁNG CỨU THƯƠNG BÁNH XE HKNX – 03

  Chúng tôi cung cấp tất cả các loại:  Cáng cứu thương, cáng cứu hộ, cáng sơ cấp cứu…

  Dùng để di chuyển nạn nhân trong khu vực xảy ra hỏa hoạn, công trường, nhà máy, xí  nghiệp, tai nạn lao động, hầm mỏ…

  Xin Lưu Ý: Mô Tả Sản Phẩm Bên Dưới  ↓

  Đọc tiếp
  CÁNG CỨU THƯƠNG NHÔM GẤP YDC-1A10
  CÁNG CỨU THƯƠNG NHÔM GẤP YDC-1A10
  Tên thường gọi: Cáng cứu thương, cáng cứu hộ…dùng để di chuyển nạn nhân trong khu vực xảy ra hỏa hoạn, công trường, nhà máy, xí  nghiệp, tai nạn lao động, hầm mỏ…

  Xin Lưu Ý: Mô Tả Sản Phẩm Bên Dưới  ↓

  Đọc tiếp
  CÁNG XE ĐẨY L01
  CÁNG XE ĐẨY L01

  Chúng tôi cung cấp tất cả các loại:  Cáng cứu thương, cáng cứu hộ, cáng sơ cấp cứu…

  Dùng để di chuyển nạn nhân trong khu vực xảy ra hỏa hoạn, công trường, nhà máy, xí  nghiệp, tai nạn lao động, hầm mỏ…

  Xin Lưu Ý: Mô Tả Sản Phẩm Bên Dưới  ↓

  Đọc tiếp
  CÁNG XE ĐẨY L02
  CÁNG XE ĐẨY L02

  Chúng tôi cung cấp tất cả các loại:  Cáng cứu thương, cáng cứu hộ, cáng sơ cấp cứu…

  Dùng để di chuyển nạn nhân trong khu vực xảy ra hỏa hoạn, công trường, nhà máy, xí  nghiệp, tai nạn lao động, hầm mỏ…

  Xin Lưu Ý: Mô Tả Sản Phẩm Bên Dưới  ↓

  Đọc tiếp