Pháo Khói Tín Hiệu

Pháo tín hiệu khói

Project Description

Thiết bị bào hộ y tế cung cấp Pháo Khói Tín Hiệu dùng để tạo Tín Hiệu Khói trong các trường hợp xác định vị trí cấp cứu hoặc vị trí tập kết. Pháo khói tín hiệu có nhiều màu khác nhau để phân biệt các vị trí khác nhau.

Project Detail

x

Theme Settings